/forums/comment/524571-1-zhim-sht-lezha-88-0x2-1-1-1-1-3-30-68x13-2-front
07.08.2019 19:13
1. Жим шт. лежа 88.0x2+1+1+1+1 3:30; 68x13
2. Фронт. присед 68.0х4; 58.0x10
m=66.0
Е..шь базу до отказу!
/forums/comment/524946-1-podtjagivanija-45-0h4-17-0x15-2-zhim-giri-s-grudi-24
11.08.2019 16:30
1. Подтягивания 45.0х4; 17.0x15
2. Жим гири с груди 24.0 Лx11, Пx14
3. Отж. в ст. на руках 13
m=65.5
Е..шь базу до отказу!
/forums/comment/525454-1-zhim-sht-lezha-89-0x3-69-0x14-2-stan-tjaga-s-plintov
16.08.2019 18:40
1. Жим шт. лежа 89.0x3; 69.0x14
2. Стан. тяга с плинтов 130.0x3; 100.0x20
3. Подъем шт. на биц. 54.0x1; 49.0x4
m=65.7
Е..шь базу до отказу!
/forums/comment/526211-1-podtjagivanija-45-0h4-na-1-ruke-1-1-1-1-1-17-0x13-2
22.08.2019 19:25
1. Подтягивания 45.0х4; на 1 руке 1/1/1/1/1; 17.0x13
2. Жим гири с груди 24.0 Лx12, Пx16
3. Швунг гири 32.0 Лx7, Пx10
4. Рывок гири 24.0 Лx10, Пx10
m=67.5
Е..шь базу до отказу!
/forums/comment/526511-1-zhim-sht-lezha-90-0x5-70x14-2-front-prised-70-0h5-50
25.08.2019 12:14
1. Жим шт. лежа 90.0x5; 70x14
2. Фронт. присед 70.0х5; 50.0x20
3. Жим гант. под углом 36.0x7
4. Подъем шт. на биц. 49.4x5
5. Лаз по канату 9.0x2+0.0x1
m=66.8
Е..шь базу до отказу!
/forums/comment/527127-1-podtjagivanija-49-0h4-17-0x16-2-zhim-giri-s-grudi-25
31.08.2019 15:24
1. Подтягивания 49.0х4; 17.0x16
2. Жим гири с груди 25.25 Лx10, Пx12
3. Швунг гири 32.0 Лx10, Пx10
4. Рывок гири 24.0 Лx15, Пx15
m=67.0
Е..шь базу до отказу!
/forums/comment/527656-1-zhim-sht-lezha-90-0x4-70-0x15-2-stan-tjaga-s-plintov
05.09.2019 21:56
1. Жим шт. лежа 90.0x4; 70.0x15
2. Стан. тяга с плинтов +4см 130.0x8; 105.0x16
3. Подъем шт. на биц. 49.5x6
m=67.5
Е..шь базу до отказу!
/forums/comment/528122-1-podtjagivanija-15-15-15-11-2-otzh-v-stojke-na-rukah
10.09.2019 19:52
1. Подтягивания 15/15/15/11
2. Отж. в стойке на руках 10/10/10/10
m=67.0
Е..шь базу до отказу!
/forums/comment/528509-1-zhim-sht-lezha-90-0x3-70x14-2-front-prised-70-0h5-52
15.09.2019 13:42
1. Жим шт. лежа 90.0x3; 70x14
2. Фронт. присед 70.0х5; 52.5x20
3. Жим гант. лежа 35.0x7
4. Подъем шт. на биц. 50.0x3; 40.0x9
m=67.0
Е..шь базу до отказу!
/forums/comment/529086-1-podtjagivanija-51-0h3-33x7-2-zhim-giri-s-grudi-24-0
22.09.2019 11:34
1. Подтягивания 51.0х3; 33x7
2. Жим гири с груди 24.0 Пx16, Лx14
m=68.0
Е..шь базу до отказу!
/forums/comment/529908-1-zhim-sht-lezha-80-0x9-80x8-80-0x7-2-front-prised-60
29.09.2019 15:35
1. Жим шт. лежа 80.0x9; 80x8; 80.0x7
2. Фронт. присед 60.0х10; 60x10; 60x8
3. Стан. тяга 100x18
m=67.5
Е..шь базу до отказу!
/forums/comment/530375-1-podtjagivanija-49-0h3-49-0h3-49-0h2-49-0h2-49-0h2-2
04.10.2019 12:11
1. Подтягивания 49.0х3; 49.0х3; 49.0х2; 49.0х2; 49.0х2
2. Жим гири с груди 26.5 Лx8, Пx10; 26.5 Лх7, Пх9
3. Стан. тяга 100x20
m=68.0
Е..шь базу до отказу!
/forums/comment/530901-1-zhim-sht-lezha-90-0x5-70x17-2-laz-po-kanatu-26-5x1-3
09.10.2019 19:20
1. Жим шт. лежа 90.0x5; 70x17
2. Лаз по канату 26.5x1
3. Жим гант. лежа 33.5x9
m=68.8
Е..шь базу до отказу!
/forums/comment/531922-1-zhim-sht-lezha-90-0x3-72-5x13-2-laz-po-kanatu-26-5h1
20.10.2019 12:10
1. Жим шт. лежа 90.0x3; 72.5x13
2. Лаз по канату 26.5х1
3. Фронт. присед 60.0 12+6+5+5
m=67.5
Е..шь базу до отказу!
/forums/comment/532340-1-podtjagivanija-obr-hvat-49-0h3-2-podtjagivanija-pr
24.10.2019 09:52
1. Подтягивания обр. хват 49.0х3
2. Подтягивания пр. хват 24.0х9
3. Жим гири с груди 24.0 Лx14, Пx16
4. Стан. тяга 100x20
m=68.5
Е..шь базу до отказу!