Отправлено: 05.07.2023 18:53
Подтягивания 10
Отжимание от брусьев 15
Приседания 50
Отжимание от земли 20
В теме: Начало!