/forums/comment/404916-5h10h10h10-pered-poslednim-podhodom-otdyh-1-minutu
25.11.2017 20:18
5х10х10х10
Перед последним подходом отдых 1 минуту